Manier van werken

Animal Wellness

Coaching van dier en mens

Ik werk vanuit de TTouch® methode en gebruik daarnaast methoden vanuit de Kalmerende Signalen van Turid Rugaas.

Sinds 28 juni 2015 ben ik ook dierentolk. Ik kan met uw dier communiceren. De communicatie doe ik niet alleen met gezelschapsdieren maar kan met elk dier.

Ik communiceer niet over kleuren van voerbakken of manden. Dit kan wel ter 'sprake' komen en is voor eigenaren vaak een check of het dier mij echt dingen vertelt, maar mijn bedoeling met het communiceren is processen van het dier uitleggen aan de eigenaar. Het kan ook zo zijn dat een dier aangeeft in welk proces de eigenaar zit en dat of hoe het dier daarin van betekenis kan zijn.

 

Belangrijk is dat het dier vertrouwen heeft in zichzelf en 'zijn mens'.

Dit houdt in dat in mijn begeleiding positieve ervaringen voorop staan. Alles wat ik doe, moet prettig zijn voor het dier zodat het vertrouwen groeit en het leervermogen wordt gestimuleerd.

Iets nieuws is niet altijd direct prettig, dit geldt ook voor dieren. Soms moet een dier wennen aan een nieuwe vorm van contact en/of een nieuwe manier van bewegen.

 

Elk dier is anders en heeft iets anders nodig om te herstellen/ genezen/verbeteren. Daarom heeft mijn begeleiding een individueel karakter en is van tevoren niet goed in te schatten hoeveel sessies nodig zijn om tot verandering te komen.

Mijn werk wordt helemaal toegespitst op de behoeften van het dier en van u als eigenaar.

 

Omdat u als mens het gedrag van uw dier beïnvloedt, werk ik zowel met uw dier als met u. Ik zoek met u uit wat voor het dier helpend en prettig is en vervolgens kan ik u dat aanleren zelf te doen.

 

Omdat ik niet van elk dier de signalen weet, herken en op de juiste wijze interpreteer, werk ik met voor mij onbekende dieren alleen in bijzijn van de eigenaar of verzorger die het dier goed kent en die de signalen die het dier geeft op juiste wijze weet te interpreteren.

Voor mijn eigen veiligheid werk ik zelf niet met dieren die giftanden of gifklieren hebben. Voor deze dieren kunt u wel mijn hulp inroepen en ik zal u dan coachen in hoe u zelf het dier kunt helpen.

 

Omdat stress het leervermogen blokkeert, werk ik het liefst in de vertrouwde omgeving van het dier, dus bij u thuis. Of eventueel op een locatie die voor het dier moeilijk is.

 

De TTouch® methode kan nooit diergeneeskundige zorg en behandeling vervangen! Als sprake is van een medische oorzaak, dient u hiervoor een (gespecialiseerde) dierenarts te consulteren.